Kalajokilaakson
Ilmailukerho

KALAJOKILAAKSON ILMAILUKERHO RY

SÄÄNNÖT KERHON LENTOKONEEN VUOKRAAMISESTA

 1. Kerhon kalustoa vuokrataan yksityiskäyttöön kerhon jäsenille, joiden kalusto- ja jäsenmaksut ovat maksetut. Koneen vuokraaja toimii koneen päällikkönä. Muusta vuokrauksesta päättää kerhon johtokunta.
 2. Koneen vuokraaja sitoutuu noudattamaan kaluston vuokraamisesta laadittuja sääntöjä.
 3. Kaikki koneen vuokraukset ja varaukset on merkittävä kerhon kotisivulla jäsenosiossa olevaan varauskalenteriin jonne pääsee vain tunnuksella ja salasanalla. Pidemmistä vuokrauksista on sovittava etukäteen johtokunnan kanssa. Kerhon omat palo-, koulutuslennot tai muu varainhankintaan liittyvä koneen käyttö ovat etusijalla.
 4. Koneen vuokraaja = päällikkö on vastuussa siitä, että konetta käsitellään huolellisesti ja siitä että koneen käytössä noudatetaan ilmailumääräyksiä.
 • koneen lentokelpoisuudesta vastaa koneen päällikkö
 • kone on kiinnitettävä lennon jälkeen huolellisesti ja talvella säilytettävä hallissa lämmityslaitteisiin kytkettynä ellei toisin ole määrätty
 • vyöt, headsetit yms. varusteet on laitettava siististi paikalleen
 • matkapäiväkirja täytetään asianmukaisesti ja siististi
 • huoltoajat on aina tarkastettava ja jätettävä lentoaikaa mahdollista siirtolentoa varten
 • tankkaukset ja öljyn lisäykset on merkittävä matkapäiväkirjaan
 1. Koneen käyttäjän on tutustuttava koneen laitteisiin ja ominaisuuksiin. Jokaisella oltava koneen käsikirja joka myös löytyy kerhon kotisivulta (tarkista asiat myös koneessa olevasta käsikirjasta koska se on alkuperäinen ja nettiversio on kopio siitä).
  1. Koneen vuokraajan, jolla on edellisestä lennosta aikaa yli 60 vuorokautta on lennettävä KERHOTARKKARI. Kerhotarkkari lennetään kerhon johtokunnan nimeämän lentäjän tai lennonopettajan kanssa. Ennen Kerhotarkkari lentoa järjestetään kirjallinen kuulustelu lentämiseen liittyvistä ilmailumääräyksistä ym. asioista. Kokeen järjestää Esa Salminen. Tämä on voimassa toistaiseksi ainakin vuoden 2015 ajan.
 2. Mikäli kerhon jäsenen lentolasku joudutaan laittamaan perittäväksi tarkoittaa se sitä että lennot on maksettava käteisellä.

Puutteista ja vioista on ilmoitettava heti huoltotoiminnasta vastaavalle tai johtokunnan jäsenelle, sekä tarvittaessa tehtävä maininta niistä koneen kapäiväkirjaan.

Huolimattomuudesta, sääntöjen tai määräysten rikkomisesta aiheutuneista vahingoista vastaa koneen vuokraaja. Vakuutuksesta korvattavista vahingoista on vahingon aiheuttajan maksettava puolet vakuutuksen omavastuusta. Vuokraajan maksettavista vahingonkorvauksista päättää johtokunta.

Johtokunta

 

Cessnan käyttöohjeen voit lukea täältä.

Kirjaudu

© 2015 Kalajokilaakson Ilmailukerho ry