Kalajokilaakson
Ilmailukerho

Kerhomme Facebook sivujen lyhyt osoitteet ovat seuraavat:

fb.me/kalajokilaaksonik

jos käytät tablettia tai puhelinta niin osoite on: m.me/kalajokilaaksonik

© 2015 Kalajokilaakson Ilmailukerho ry